tế bào miễn dịch

Sự quan trọng của tế bào miễn dịch lympho T trong hệ miễn dịch và điều trị ung thư

Đã đăng vào Đã đăng trong Hệ Miễn Dịch Với Ung Thư, Hệ Miễn Dịch Với Ung Thư [Trang Chủ], Ung Thư, Điều trị ung thư

Hiện nay vai trò của tế bào miễn dịch lympho T được khai thác để điều trị nhiều bệnh, trong đó còn có cả ung thư. Vậy nhóm tế bào […]