Giá: 1.780.000 đ
Trả tiền khi nhận hàng (Tiền mặt, ATM)